regiss

 

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันเกมส์ E-sports RoV และ eFootball (Pes2022)

วันที่ 12 เมษายน 2565

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันเกมส์ E-sports RoV และ eFootball (Pes2022) ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3