regiss

 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริการวิชาการ อบรมการวาดการ์ตูนด้วย Photoshop โรงเรียนเทศบาล 3

แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.6/1 จำนวน 27 คน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109