regiss

 

กิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากวัน 

เรียนรู้คำศัพท์จากภาษาถิ่น ชนเผ่าไทใหญ่ และ กะเหรี่ยง ตอน คำศัพท์น่ารู้จากวัน ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 


...................................................................

Fabebook :: mhsictFanpage หรือ ค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
Line :: mhsICT
Youtube Chanel :: mhsICT
website :: www.mhsict.org
Tel. :: 053-613450
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#MaehongsonKnowledgePark
#ศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์