regiss

 

กิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ศัพท์น่ารู้จากสี  

น้อง ๆ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ "สี" ในภาษาไทใหญ่ และกะเหรี่ยง กับกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ศัพท์น่ารู้จากสี ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 


...................................................................

Fabebook :: mhsictFanpage
Line :: mhsICT
Youtube Chanel :: mhsICT
website :: www.mhsict.org
Tel. :: 053-613450
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#MaehongsonKnowledgePark
#ศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#สร้างฝันสร้างคิดส์ภาษา