regiss

 

แจกชุดอุปกรณ์ สร้างฝันสร้างคิดส์ To Go 

สร้างฝันสร้างคิดส์ To Go แจกชุดอุปกรณ์ ประดิษฐ์ DIY ทดลองวิทยาศาสตร์ และภาษาน่ารู้ ทุกวันเสาร์ที่ 1 และ3 ของเดือน เวลา 10.30 น. หน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กๆ สามารถนำชุดอุปกรณ์ กลับไปทำด้วยตนเองได้ที่บ้าน

### สำหรับ10คนแรก มีของของขวัญพิเศษมอบให้ ###


...................................................................

Fabebook :: mhsictFanpage
Line :: mhsICT
Youtube Chanel :: mhsICT
website :: www.mhsict.org
Tel. :: 053-613450
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#MaehongsonKnowledgePark
#ศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#สร้างฝันสร้างคิดส์