regiss

 

กิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน โดมิโน่ อาเซียน  

รื้อฟื้นความจำ เกี่ยวกับประเทศอาเซียน รวมไปถึง เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์แต่ละประเทศ กับกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน โดมิโน่ อาเซียน ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ จัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน