regiss

 

สสว.แม่ฮ่องสอน หารือแนวทางการจัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ เมิ่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์