regiss

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2 เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดคลิปในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลกว่า 800,000 บาท และหารือแนวทางการร่วมจัดอบรมสำหรับเยาวชนระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมและศูนย์ ICT ปีงบประมาณ 2564 นี้

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์