regiss

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ให้การต้อนรับ

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

60

60

60

60

60

60