regiss

 

รองชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัครสมาชิก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ใครยังไม่เป็นสมาชิก รีบ ๆ หน่อยนะคะ เดี๋ยวจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง..

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

60

60

60

60

60