regiss

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นางสาวเสาวลักษณ์ ใจแลน หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยทีมงาน เข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน) โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ พร้อมหารือการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ที่จะจัดขึ้นปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

60

60

60

60

60

60