regiss

 

โรงเรียนต่างๆ เข้ามาชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 21 คน เข้าชมนิทรรศการเวลา 09.30 - 10.30 น. และ คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4/1 - 4/3 เข้าชมนิทรรศการเวลา 11.00 - 12.00 จำนวน 43 ราย และเวลา 13.00 - 14.00 น. จำนวน 44 ราย


...................................................................

Fabebook :: mhsictFanpage หรือ ค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
Line :: mhsICT
Youtube Chanel :: mhsICT
website :: www.mhsict.org
Tel. :: 053-613450
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#MaehongsonKnowledgePark
#ศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์