regiss

 

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม เข้าชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/1 - 5/2 เข้าชมนิทรรศการในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น. จำนวน 34 ราย และเวลา 11.00 - 12.00 น. จำนวน 33 ราย


...................................................................

Fabebook :: mhsictFanpage หรือ ค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
Line :: mhsICT
Youtube Chanel :: mhsICT
website :: www.mhsict.org
Tel. :: 053-613450
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#MaehongsonKnowledgePark
#ศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์