regiss

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พบกันครั้งที่ 10 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน (น้องเนย น้องณิชา น้องซาง) เพื่อติดตามรูปแบบการนำเสนอกิจกรรม ตามหัวข้อที่ทีม NonZ สนใจ โดยมีโค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษา